donderdag 9 juli 2009

Terug

Dit lijkt me wel een goed beeld om de aandacht erop
te vestigen dat ik er weer ben.
Vier pictogrammen voor een 'sex quiz' die in het zomer-
nummer van de Groene Amsterdammer staat, gewoon,
ter opluistering van de pagina.
Terug, en meteen druk. Dus later meer.